ASESORAMENTO ENERXÉTICO

E.nova Enerxía ten a misión de acompañar ás mellores organizacións, baixo unha atención innovadora, sólida e especializada, na procura das solucións axeitadas ás súas necesidades enerxéticas.

Optimizamos a tarifa de acceso e a potencia contratada segundo o perfil de consumo de cada cliente. Igualmente detectamos posibles aforros en enerxía reactiva. 

*Sen custe adicional ó contratar electricidade E.nova Enerxía

Evitamos erros relacionados cas medicións e a facturación de enerxía, asegurando que non se cobra nunca o que o cliente non consume.

*Sen custe adicional ó contratar electricidade E.nova Enerxía

Ofrecemos a monitorización de consumos para a detección de conductas e perfís de consumo susceptibles de seren correxidos para un maior aforro enerxético.

*Sen custe adicional ó contratar electricidade E.nova Enerxía

Poñemos a disposición dos nosos clientes a posibilidade de realizar auditorías enerxéticas.

 

Ofrecemos ós nosos clientes a instalación de sistemas que permitan mellorar a súa eficiencia enerxética, podendo dar financiamento ás mesmas. Dende baterías de condensadores ata Iluminación LED, ou modificacións nas súas instalacións eléctricas.

Estudando cada caso polo miúdo, formulamos a posibilidade de integrar plantas de produción renovable orientadas a auto-consumo nas instalacións dos nosos clientes. Sempre asegurando un aforro na factura anual enerxética, E.nova Enerxía exercería como promotora e propietaria destas plantas, sendo retribuída pola enerxía auto-consumida.

Te llamamos?

Al enviar este formulario, confirmo que he leído, entiendo y acepto los términos de uso

Rúa Galeras nº13, Andar 1, oficina 5, Santiago de Compostela 15705 Galicia